ГЕА СТРОЙ

Строителство в Бургас и страната

Строителство на жилищни и административни сгради

Тук се включват изкопи и обратни насипи, изпълнение на груб строеж, изпълнение на ВиК и Ел мрежи, покривни работи, прилежащата му инфраструктура, електронни съобщителни мрежи и съоръжения.

Строителство на благоустройствена инфраструктура

Изпълнение на вертикални планировки и различни видове настилка от този характер, хидротехническото строителство.

Ремонт на апартаменти

При нужда изготвяне на идейни проекти за реконструкция и обзавеждане.

Хидротехническо и ВиК строителство

Изпълнение на хидротехническо и ВиК строителство – пречиствателни съоръжения, водопроводни мрежи и канализации по европейски проекти и стандарти.

За “ГЕА СТРОЙ” ООД

Фирмата е правоприемник на ЕТ ”Геа-Гинка Георгиева”, която стартира през 1998 година с минимален и ограничен капитал за изграждането на многофамилни и еднофамилни жилищни сгради, вилни сгради и реконструкция на офис-помещения главно на територията на Бургаска област. Нарастналият обем работа налага нова организация на дейността. И така през 2005 година с решение №2258 на Бургаски Окръжен съд е създанена фирма „Геа строй” ООД . Тя е с предмет на дейност строежи от високото строителство, прилежащата му инфраструктура, електронни съобщителни мрежи и съоръжения. Строежи от благоустройствената инфраструктура, хидротехническото строителство и обекти свързани с опазването на околната среда . Строително-монтажни, ремонтни дейности и реконструкции.

Висококвалифициран персонал

Фирмата разполага с висококвалифициран персонал от инженери и специалисти в сферата на строителството.

Собствена база

Дружеството разполага със собствена база за изработка на ПВЦ и алуминиева дограма.

Спазване на сроковете

Създадената административна структура и гъвкаво управление на строителния процес осигуряват високо качество и спазване сроковете на договореноето строителство.