За нас


Предмет на дейност

Фирмата е правоприемник на ЕТ “Геа-Гинка Георгиева”, която стартира през 1998 година с минимален и ограничен капитал за изграждането на многофамилни и еднофамилни жилищни сгради, вилни сгради и реконструкция на офис-помещения главно на територията на Бургаска област. Нарастналият обем работа налага нова организация на дейността. И така през 2005 година с решение №2258 на Бургаски Окръжен съд е създанена фирма “Геа строй” ООД.

Фирмата е с предмет на дейност Строежи от високото строителство, прилежащата му инфраструктура, електронни съобщителни мрежи и съоръжения; Строежи от благоустройствената инфраструктура, хидротехническо строителство и опазване на околната среда; Строително-монтажни, ремонтни дейности и реконструкции; Отдаване под наем на лека и тежка строителна техника.

Развитие

През периода от 2005г. до 2016г фирмата претърпява огромно развитие, разполага с висококвалифициран персонал от инженери и специалисти в сферата на строителството, увеличава своята механизация и започва да изпълнява и инфраструктурни обекти. Дружеството разполага със собствена база за изработка на ПВЦ и алуминиева дограма. Създадената административна структура и гъвкаво управление на строителния процес осигуряват високо качество и спазване сроковете на договореноето строителство.

От май месец 2006 година „Геа строй”ООД гр. Бургас е официален член на Българската Строителна Камара – Удостоверение № 30088/18. 05. 2006.

Екип

Към момента фирмата разполага със следният персонал:

Управител

инж. Атанас Георгиев

Главен инженер

инж. Христо Христов

Инженер строителство

1 служител

Технически ръководители (строителство на сгради и съоржения)

4 служителя

Tехнически ръководители (геодезист, електро, машинен ОВ)

1  служител

Организатор, група в строителството

2 служителя

Контрол по спазване на здравословни и безопасни условия на труд

1 служител

Контрол върху качеството на изпълнение на строителството, за съответствие на влаганите в строежите строителни продукти със съществените изисквания за безопасност

1 служител

Зидаро кофражисти

75 служителя

Хидро и топлоизолации

5 служителя

Мазилки шпакловки

4 служителя

Бояджии

3 служителя

Заварчици

1 служител

Дограмаджия

2 служителя

Водопроводчик

4 служителя

Оператор пътно строителни машини

1 служител

Шофьор

2 служителя

Машинист еднокошов багер

2 служителя

Шофьор лек и лекотоварен автомобил

2 служителя

Мисия

Мисията на “Геа строй” е да задоволяваме потребностите на нашите клиенти и да им създаваме среда в която те печелят и се развиват заедно с нас.

Ценности

Oтговорност

Пред нас стои на първо място решаването на проблемите на клиента.

Коректност

Изпълняваме поетите ангажимени независимо от усилията и трудностите които имаме.

Eфективност

Стремим се да бъдем максимално ефективни като предлагаме добри решения и технологии на най-добри цени.

Eкспертност

Държим да бъдем и сме експертни в това, което правим и така помагаме на нашите клиенти в избора им на най-доброто, като качество и цена.

Професионализъм

Работим качествено и професионално, като зад това стои екип от професионалисти водени от своя стремеж към лично и професионално усъвършенстване, което изгражда огромният потенциал на компанията и достига желаните резултати.

Ангажираност към клиентите

Ние ценим нашите клиенти и създаваме партньорски отношения с тях. Стремим се да усещат нашата ангажираност към проектите им и така помагаме и даваме най-добрите решения за тяхното изпълнение.