Сертификати


От май месец 2006 година „Геа строй”ООД гр.Бургас е официален член на Българската Строителна Камара – Удостоверение № 30088/18.05.2006.

На 08.01.2008г. “Геа строй” ООД е вписана в единния централен регистър на строителите в Република България и притежава удостоверение за изпълнение на строежи:

„Геа строй” ООД гр.Бургас е сертифицирана по стандарти БДС EN ISO 9001:2008 ; BS OHSAS 18001:2007; БДС EN ISO 14001:2005. Внедрената интегрирана система за управление на качеството дава възможност да се следи строителния процес в детайли и да не се допускат компромиси с изискванията на нашите клиенти; дава възможност за създаване на здравословни и безопасни условия на труд; спазване изискванията по опазване на околната среда.