Услуги


Строителство на жилищни и административни сгради

Тук се включват изкопи и обратни насипи, изпълнение на груб строеж, изпълнение на ВиК и Ел мрежи, покривни работи, прилежащата му инфраструктура, електронни съобщителни мрежи и съоръжения.

Строителство на благоустройствена инфраструктура

Изпълнение на вертикални планировки и различни видове настилка от този характер, хидротехническото строителство.

Ремонт на апартаменти

При нужда изготвяне на идейни проекти за реконструкция и обзавеждане.

Хидротехническо и ВиК строителство

Изпълнение на хидротехническо и ВиК строителство – пречиствателни съоръжения, водопроводни мрежи и канализации по европейски проекти и стандарти.

Отдаване под наем на механизация

Механизация за големи и малки изкопи, за транспортиране на скална и земна маса, за обратни насипи, за уплътняване на всякакъв вид чакъли и пясъци, за транспортиране на строителни материали.