Отдаване на механизация под наем


Отдаване под наем на механизация

Механизация за големи и малки изкопи, за транспортиране на скална и земна маса, за обратни насипи, за уплътняване на всякакъв вид чакъли и пясъци, за транспортиране на строителни материали.