Строителство на благоустройствена инфраструктура


Изпълнение на вертикални планировки и различни видове настилка от този характер, хидротехническото строителство.