Строителство на жилищни и административни сгради


Тук се включват изкопи и обратни насипи, изпълнение на груб строеж, изпълнение на ВиК и Ел мрежи, покривни работи, прилежащата му инфраструктура, електронни съобщителни мрежи и съоръжения.