Хидротехническо и ВиК строителство


Изпълнение на хидротехническо и ВиК строителство – пречиствателни съоръжения, водопроводни мрежи и канализации по европейски проекти и стандарти.