„Айвазовски парк – сграда 3“ в ПИ с идент. 57491.501.616 по КК на гр. Поморие, обл. Бургас


Година

Договор от 27.09.1017г

Възложител

„Грийнлайф – Резиденшъл“ ЕООД – София

Вид извършени работи

Част :Конструкции; част : Архитектурна – зидарии ; мазилки ; шпакловки ; настилки ; покрив – дървена покр.конструкция с ОSB плоскасти за основа и монтаж на битумни шиндли; топлоизолация по фасади ; завършваща мазилка ; строителни дейности по части : В и К ; Ел.; ОВК; изработка и монтаж на дограма

N

Завършен/ В процес на работа

В процес на работа

Галерия