Две вилни сгради в УПИ VII433.434, кв.19 вилна зона “Минерални бани“ гр.Бургас


Година

Договор от 01.04.2015г.

Възложител

Георги Арангелов Николов

Вид извършени работи

Покривни работи, зидарии, хидроизолация, нулев цикъл, ВиК, Дограма, мазилки

N

Завършен/ В процес на работа

Завършен

Галерия