Две вилни сгради в УПИ VII433.434, кв.19 вилна зона Минерални Бани гр.Бургас


Година

дог.1-СМР/01.04.2015г

Възложител

Георги Николов

Вид извършени работи

Груб строеж – покрив, довършителни работи, ВиК инсталации, вертикална планировк

N

Завършен/ В процес на работа

Завършен