Жилищен комплекс “APOLONA HOUSES”, гр.София ,местност “Малинова долина “- обслужващи обекти на околовръстен път ” кв.5 УПИ IX – Къща 3 и Къща 4


Година

Договор № 002-СМР /13,04,2017 г. и Договор от 19,05,2017 г

Възложител

„Строй Спед Пропърти” АД ,гр.София

Вид извършени работи

Част :Конструкции; част : Архитектурна – зидарии ; мазилки ; шпакловки ; настилки ; покрив – дървена покр.конструкция с ОSB плоскасти за основа и монтаж на битумни шиндли; топлоизолация по фасади ; завършваща мазилка ; строителни дейности по части : В и К ; Ел.; ОВК; вертикална планировка

N

Завършен/ В процес на работа

В процес на работа