ЖИЛИЩНА СГРАДА в УПИ, ХХII-15, кв.10 по плана на с. Лъка, община Поморие


Година

Дог. 21.12.2016г.

Възложител

Иво Огнянов Бистрички

Вид извършени работи

Конструкции, външен водопровод

N

Завършен/ В процес на работа

Завършен