Жилищна сграда в УПИ 13-128 кв.10 кв.Лозово гр.Бургас


Година

дог.004-СМР/26.08.2015г

Възложител

Младен Тодоров

Вид извършени работи

Груб строеж

N

Завършен/ В процес на работа

Завършен