Жилищна сграда село Лъка община Поморие


Година

дог.003-СМР/23.09.2014г.

Възложител

София Пенева

Вид извършени работи

Груб строеж ,довършителни работи, ВиК, Ел и ОВ инсталации

N

Завършен/ В процес на работа

Завършен

Галерия