Изграждане на канализационни съоражения за пречистване на отпадъчни води за с.Дагоново и с.Горно Краише – ПСОВ община Белица


Година

дог. 99А/01.04.2015г

Възложител

Джи Пи Груп ООД

Вид извършени работи

Груб строеж

N

Завършен/ В процес на работа

Завършен

Галерия