Изграждане на църкви в селата: с.Видлица, с.Чемиш и с.Меляне община Георги Дамяново


Година

Договор № 92 – III / 18.08.2015г.

Възложител

Община Георги Дамяново

Вид извършени работи

Конструкции : Груб строеж , покривни работи, зидарии.
Довършителни работи: замазки, настилки, шпакловки, боядисване, окачен таван, топлоизолация

N

Завършен/ В процес на работа

Завършен