Къща за гости в УПИ VII-681 кв.45 по плана на с.Веселие, общ.Приморско


Година

Дог.№1-СМР от 26.05.2016 г.

Възложител

И Eс Джи Бургас ЕООД – гр.Бургас

Вид извършени работи

Груб строеж, Довършителни работи – топлоизолации по фасади сграда; мазилки; шпакловки

N

Завършен/ В процес на работа

В процес на работа