Къщи за гости в ПИ 150131/УПИ I-116, масив 150,местност “Вельовица ” землище гр. Велинград, къща №1, 2, 4 и 7


Година

Дог.№3-СМР от 04,05,2017 г. и Анекс 1/04.05.2017 г.

Възложител

ЕТ „Янови – Пенчо Стоянов Янев „ гр.Бургас

Вид извършени работи

Етапно изпълнение по част: Конструкции ; зидарии

N

Завършен/ В процес на работа

Завършен