МЕТРО София МС Обеля – бул. “Ломско шосе-пътен възел Надежда” Обособена позиция №1 от км.1+800 до км.3+100


Година

Дог. 27.04.2010 г.

Възложител

Джи Пи Груп ООД

Вид извършени работи

Груб строеж

N

Завършен/ В процес на работа

Завършен