Общежитие с търговски площи, бистро и подземни гаражи в УПИII – 1737, 1970, кв.270 месност студентски град – град София


Година

дог. 85/28.04.2014г.

Възложител

Джи Пи Груп ООД

Вид извършени работи

Груб строеж – кофраж, армировка, бетон

N

Завършен/ В процес на работа

Завършен

Галерия