Открита разпределителна уредба (ОРУ) – 110кV към ТЕЦ за обект “ТЕЦ – Лукойл Енергия и Газ България” ЕООД гр.Бургас


Година

Дог. 27,12,2010

Възложител

Джи Пи Груп ООД

Вид извършени работи

Демонтажни работи; Вертикална планировка и обслужващи пътища, настилки; Строителни конструкции; Ограда

N

Завършен/ В процес на работа

Завършен

Галерия