Пречиствателна станция за отпадни води гр.Кричим


Година

дог.176-А/2.12.2013г.

Възложител

Джи Пи Груп ООД

Вид извършени работи

Груб строеж – кофраж, армировка, бетон

N

Завършен/ В процес на работа

Завършен

Галерия