Промяна по време на строителството – на складова база с магазин за промишлени стоки ,в търговска база с магазини и център за хемодиализа с диагностично-консултативни кабинети находящ се в УПИ XVIII-10 /ПИ 07079.2.2436 по КК/масив 81 ,местност “За баните”,по плана на гр.Бургас


Година

Дог. от 11.05.2017 г.

Възложител

Ай Ви Интернейшанъл АД,гр.Пловдив

Вид извършени работи

Изграждане на преградни стени с гипсокартон, настилки и подови покрития, окачен таван, външни и вътрешни врати, дограма, мазилки и облицовки, боядисване, Електро, ВиК инсталация и санитария

N

Завършен/ В процес на работа

Завършен