Супермаркет „ЛИДЛ” – УПИ ХІІІ кв.117 – гр.Велинград


Година

Дог. 08,06,2011

Възложител

Джи Пи Груп ООД

Вид извършени работи

Груб строеж

N

Завършен/ В процес на работа

Завършен

Галерия