Учебна спортно-техническа зала на ПУ „Паисий Хилендарски“, гр.Пловдив


Година

Дог.8-В от 01.02.2012

Възложител

Джи Пи Груп ООД

Вид извършени работи

Груб строеж – кофраж, армировка, бетон; зидарски работи

N

Завършен/ В процес на работа

Завършен

Галерия